Naar een kennisagenda van mensen met reuma
 
Inleiding
Mensen met reuma lopen vanwege hun aandoening tegen verschillende problemen aan. Vanaf het eerste moment dat ze klachten krijgen tot het omgaan met reuma in het dagelijks leven. De afgelopen jaren is er al veel veranderd in de zorg. Er kan echter nog meer verbeterd worden.

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland wil van zoveel mogelijk mensen met reuma weten waar ze precies tegenaan lopen en wat hun wensen zijn voor onderzoek. Het Nivel heeft hiervoor een vragenlijst gemaakt. Met de resultaten van de vragenlijst stelt het Nivel een lijst op met daarin onderwerpen voor verder onderzoek naar reuma: een kennisagenda. Deze kennisagenda gebruikt de Vereniging ReumaZorg Nederland om de belangen van reumapatiënten nog beter te behartigen.
 
De vragenlijst
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten en bestaat uit 3 vragen:
 
                  Vraag 1: welke problemen ervaart u in uw leven met reuma?
                  Vraag 2: welke problemen vindt u het belangrijkst?
                  Vraag 3: naar welke onderwerpen moet volgens u meer onderzoek worden gedaan?
 
Iedere vraag bestaat uit 8 thema’s:
                  A. Voor de diagnose
                  B. Rondom de diagnose
                  C. Behandeling met medicatie
                  D. Behandeling d.m.v. chirurgie
                  E. Andere behandelvormen
                  F. Organisatie van zorg
                  G. Zwangerschap/borstvoeding
                  H. Omgaan met je ziekte
  
Wanneer u vragen over het onderzoek heeft, dan kunt u contact opnemen met Henrieke Kappen, onderzoeker Nivel. Zij is te bereiken op T 030 - 27 29 715 of via h.kappen@nivel.nl.
 
U kunt de vragenlijst tot en met 5 augustus 2018 invullen.
 
 0%